Anmälningsblankett

Jag har tagit del av gällande priser och är införstådd med att dessa kan ändras under utbildningens gång. Detta avtal gäller i 12 månader, om ingen annan överenskommelse har tecknats. Betalda lektioner har en giltighetstid tom det aktuella kalenderårets slut. Återbud ska lämnas senast kl 12.00 arbetsdagen före den bokade lektionen och senast 1 vecka före bokad risk- eller intensivutbildning. I annat fall debiteras full avgift. Alla våra elever blåser i vår alkomätare innan körlektionen påbörjas. Jag tillåter att bilder som tagits under utbildningen publiceras på internet, med eller utan mitt namn. I egenskap av vårdnadshavare för ovanstående godkänner jag ovanstående villkor samt att alla förekommande avgifter faktureras.
reCAPTCHA krävs.