Riskutbildning

Riskutbildning i Ystad med oss

För att ta körkort måste du du bli utbildad i risker som kan uppstå i trafiken. Hela vår riskutbildning i Ystad består av två delar. Del 1 – Riskutbildning del 1, eller även kallad för Riskutbildning A eller riskettan. Del 2 – Riskutbildning del 2, eller även kallad för risktvåan, halkan, halkkörning, Riskutbildning B/del 2 eller R2B.

Den första delen är endast teoretiska moment medan den andra delen på riskutbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Det praktiska momentet på riskutbildningen är halkkörning och där lär du dig att manövra fordonet vid halt väglag.

Hur blir du godkänd på riskutbildningen i Ystad?

För att bli godkänd på riskutbildningen måste du aktivt delta i diskussioner, ta ställning samt reflektera i olika övningar. Med riskutbildningen ska du som elev öka ditt kunnande kring risker och olika faktorer som gör att körningen blir mindre säker. Utbildningen är till för att du som elev ska bli en säker förare i trafiken när du fått ditt körkort. Efter att du utfört riskettan och risktvåan i Ystad rapporterar vi det till Transportstyrelsen.

Kontakta oss

Är du intresserad av att ta ditt körkort hos Ystad Trafikutbildning? Tveka inte att kontakta oss - vi svarar mer än gärna på dina frågor!

Vi hämtar och lämnar inom Ystad

Vi erbjuder fri delbetalning

Vi har vår egna trafikbana i Ystad

Riskutbildning del 1, Riskettan, i Ystad

Riskettan är den första delen i den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort. Under riskettans tretimmars utbildning får du lära dig om riskerna med bland annat alkohol, droger, trötthet och hur dessa påverkar kroppen och olycksrisken i trafiken.

Utbildningen är inriktad på att du som förare ska ta ställning och reflektera över dina värderingar till vad som är acceptabelt och inte.

Efter riskettan ska du känna till:

 • Rattfylleri, drogmissbruk och trötthet:
  • Risker och konsekvenser.
  • Undvikande (både själv och att hindra andra).
  • Påverkan på kroppen (kort- och långsiktig).
 • Hur passagerare, mobiltelefonprat stress med mera påverkar dig som förare.
 • Reglerna för rattfylleri och trötthet i trafiken.
 • Olika gruppers olycksrisker (män–kvinnor, yngre–äldre).
 • Hur beteende och attityder påverkar trafiken.

Legitimation

Du måste uppvisa godkänd och giltig legitimation.

Pris och villkor

Priser för riskettan hos Ystad Trafikutbildning är 750 kr/elev och giltighetstiden är 5 år.

Betalning via swish eller faktura skall vara betalt innan utbildning påbörjas.

Avbokning sker senast 5 arbetsdagar före utbildning. Vid senare avbokning, eller om du uteblir, debiteras du därför full avgift (Gäller ej om du kan uppvisa giltigt läkarintyg). Avbokning sker genom att du ringer och meddelar oss, skall bekräftas av receptionen.

Riskutbildning del 2, Risktvåan, i Ystad

Under halkkörningen i Ystad kör du på vår egna halkbana där du övar på att bromsa, accelerera och svänga för att bli mer medveten om olika faror i trafiken. Vi vill även att du ska få en förståelse om hur du som bilförare kan förebygga risker i trafiken.

Det kräver en hel del förkunskaper för att utföra din halkkörning, därför är det bra att du planerar in den tillsammans med din körlärare och stämmer av med läraren innan du bokar din riskutbildning i Ystad. Halkkörningen pågår i 3 timmar (exkl. raster) och sker på vår trafikbana.

Att tänka på innan du bokar

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig Riskutbildning B del 2 bör du vara i slutet av din körkortsutbildning både praktiskt och teoretiskt. Det är viktigt att du kört så mycket bil att du kan manövrera den på ett normalt sätt vilket är en förutsättning för att du ska kunna bli godkänd.

Fordon

Våra bilar är utrustade med automatväxellåda.

Klädsel

Kläder efter väder gäller då vi vistas utanför bilarna del av tiden.

Språk

En viktig del av utbildningen är att deltagarna är aktiva och diskuterar sina upplevelser med läraren och med varandra. För att bli godkänd måste varje elev kunna redogöra för sin förståelse och värdera sin körning. Vår risktvåa i Ystad sker normalt på svenska. Om du däremot inte behärskar svenska så måste du ha tolk med dig. Detta måste du i så fall meddela i samband med bokning.

Legitimation

Du måste uppvisa godkänd och giltig legitimation.

Pris och villkor

2300 kr/elev
Betalning via swish eller faktura skall vara betalt innan utbildning påbörjas.

Avbokning sker senast 5 arbetsdagar före utbildning. Vid senare avbokning, eller om du uteblir, debiteras du därför full avgift (Gäller ej om du kan uppvisa giltigt läkarintyg). Avbokning sker genom att du ringer och meddelar oss, skall bekräftas av receptionen.

Krav

 • Följ säkerhetsbestämmelser & lärares instruktioner
 • Delta aktivt vid genomgång av övning & håll angiven hastighet
 • Tolk översätter endast lärares instruktioner

Om säkerheten blir äventyrad kommer du som elev att bli avvisad från utbildningen.

Utbildning genomförs av Vectrum AB